30
мар.

Подкрепа за средни предприятия

BG16RFOP002-2.077-0615, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.