14
ян.

Начало на дейността

Мебели ИВВЕКС поставя началото на своята дейност на 29.02.1992 г.