14
ян.

Начало на строителството на базата

През 2001 г. стартира строителството на сегашното предприятие на Мебели ИВВЕКС