15
юни

Откриване производствена база

На 15.06.2003 г. Мебели Иввекс мести своята дейност и производство в новата производствена база.